Tag Archives: màn hình TP04G

Tính ứng dụng cao của màn hình TP04G

Màn hình TP04G biết đến với chức năng điều khiển và vận hành đơn giản. Toàn bộ loạt hỗ trợ các giao thức truyền thông khác nhau. Màn hình TP04G có phương pháp làm mát làm mát tự nhiên, nhiệt độ hoạt động 0ºC ~ 50ºC, nhiệt độ lưu trữ 20ºC ~ +60ºC. Thông số […]