Tag Archives: Zelio Logic Relay SR2/SR3 Schneider

Bán Zelio Smart Relay SR2/SR3 Schneider giá tốt

Zelio Smart Relay SR2/SR3 Schneider có  màn hình LCD lớn có đèn nền với 4 dòng gồm 18 ký tự và 1 dòng biểu tượng, điều hướng theo ngữ cảnh bằng 6 nút, cho phép kiểm soát và giám sát các cài đặt thiết bị trong mọi tình huống, trên trang web hoặc từ xa, […]