Tag Archives: Autonics PR08-2DP

Tìm hiểu về cảm biến tiệm cận PR08-2PD Autonics

Cảm biến tiệm cận Autonics PR08-2DP hỗ trợ giúp loại trụ có thể phát hiện ra mà không cần tiếp xúc với tốc độ nhanh, cả trong môi trường yêu thích. PR08-2DP Autonics có nguồn cấp DC 3 12-24VDC, khoảng cách phát hiện 2mm, ngõ ra NPN NO control, mục tiêu cảm biến 8x8x1mm, biến […]