Tag Archives: G20ROTDS

Những lưu ý khi lắp đặt và sử dụng nút vặn Schneider G20ROTDS

Schneider G20ROTDS – Thiết bị kỹ thuật hiện đại dùng cho GoPact MCCB 200 mới. Cung cấp khả năng bảo vệ điện đáng tin cậy cho các ứng dụng với những tính chất an toàn, thiết kế khoa học, hình thức lắp đặt và ứng dụng dễ dàng. Đáp ứng tốt các tiêu chuẩn kỹ […]