Tag Archives: G32A Series Omron

Địa chỉ bán Relay G32A Series Omron tin cậy

Relay G32A Series Omron sử dụng điều khiển chu kỳ để đạt được điều khiển công suất với ít tiếng ồn, sử dụng kết hợp với G3PA để kết nối với đơn và tải ba pha và có ba phương thức nhập liệu là : bộ điều chỉnh nội bộ, bộ điều chỉnh bên ngoài, […]