Tag Archives: G80H3TM500

Lý do cầu dao tự động G80H3TM500 Schneider được yêu thích?

Cầu dao tự động G80H3TM500 Schneider được thiết kế với cơ cấu hoạt động ngắt nhiệt khi quá tải và cơ cấu ngắt từ tính khi ngắn mạch. Với cơ cấu này, có thể tùy chỉnh dựa vào nhu cầu sử dụng của hệ thống lắp đặt, đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng […]