Tag Archives: H3AM Series

Bộ đặt thời gian H3AM Series Omron có ưu điểm gì?

Bộ đặt thời gian H3AM Series Omron cho phép sử dụng 6 loại ngôn ngữ khác nhau, phạm vi cài đặt thời gian rộng từ 0,2 s đến 60 h, phạm vi cung cấp điện AC rộng từ 100 đến 240 VAC, bảng điều khiển phía trước kín nước và kín bụi theo cấp bảo […]