Tag Archives: H3DS Series Omron

Đặc điểm chung bộ đặt thời gian H3DS Series Omron

Hiện nay, H3DS Series Omron là bộ đặt thời gian H3DS Series Omron được tích hợp cơ chế khóa quay số / chọn thông minh giúp ngăn không cho các mặt số và bộ chọn trên bảng mặt trước của Timer không được vận hành hoặc vận hành mà không được phép có điện áp AC / […]