Tag Archives: H3FA Series Omron

Ưu điểm bộ đặt thời gian H3FA Series Omron

Bộ đặt thời gian H3FA Series Omron có kích thước (H 19.5 × W 36.9 × D 17.75 mm), được thiết kế có 20 chân cắm, có bốn dải thời gian. Models suffixed – A: 1 s, 10 s, 1 min, 10 min. Models suffixed -B: 6 s, 60 s, 6 min, 60 min. H3FA Series […]