Tag Archives: H7CX Series Omron

Lợi ích của bộ đếm H7CX Series Omron

Bộ đếm H7CX Series Omron có chế độ đầu ra N, F, C, R, K-1, P, Q, A, K-2, D và L, thời gian đầu ra một lần 0,01 đến 99,99 giây, cảm biến thời gian chờ tối đa 290 ms, phương pháp lắp gắn phẳng, gắn xả, gắn bề mặt, kết nối bên ngoài […]