Tag Archives: H7CZ Omron

Tính năng nổi bật bộ đếm thời gian H7CZ Series Omron

Bộ đếm thời gian H7CZ Series Omron tốc độ đếm tối đa 30 Hz hoặc 5 kHz (có thể chuyển đổi) (tỷ lệ BẬT / TẮT 1: 1), kích thước H48xW48, phạm vi thời gian: trưng bày LCD, chiều cao ký tự, giá trị đếm 10 mm, giá trị đặt 6 mm, đầu ra 3 […]