Tag Archives: H7ET Series

Địa chỉ bán bộ đếm thời gian H7ET Series Omron uy tín

Bộ đếm thời gian H7ET Series Omron được hiển thị Led 7 đoạn, màn hình LCD, độ bền điện môi giữa các thiết bị đầu cuối mang hiện tại và các bộ phận kim loại mang dòng không tiếp xúc 1000 VAC 50/60 Hz 1 phút, chống sốc phá hủy 300 m / s ** […]