Tag Archives: H7HP Series

Ứng dụng bộ đếm h7hp series omron

Bộ đếm H7HP Series Omron có Màn hình lớn, dễ đọc: ký tự cao 15 mm cho các mẫu 6 chữ số; ký tự cao 12 mm cho các mẫu 8 chữ số, thân máy nhỏ gọn (66 mm), chuyển đổi các mô hình 6 chữ số giữa tổng bộ đếm và hoạt động của […]