Tag Archives: lc1e schneider electric

Khởi Động Từ LC1E Contactor Là Gì?

Khởi động từ LC1E còn được gọi là khí cụ điện hạ áp. Nó có nhiệm vụ thực hiện đóng cắt thường xuyên các mạch điện động lực. LC1E Contactor còn là thiết bị điện có vai trò quan trọng trong các hệ thống điện và tự động hóa bởi nhờ nó mà người dúng […]