Tag Archives: LG PuriCare 2 tầng AS10GDWH0

Máy lọc không khí LG PuriCare 2 tầng AS301DWFA lọc sạch 99,9%

Máy lọc không khí LG PuriCare 2 tầng (Safeplus)

Ngày nay máy lọc không khí được sử dụng rất phổ biến, máy lọc không khí LG PuriCare 2 tầng AS301DWFA được trang bị bộ đẩy khí sạch Clean Booster đi xa lên đến 7.5 và có thể lọc khí nhanh chóng hơn 24%. Thiết bị lọc đảm bảo có thể loại bỏ vi khuẩn và […]