Tag Archives: machine vision

Vai trò của machine vision robot trong sản xuất

Công nghệ thị giác máy đang trở thành một thành phần quan trọng đối với nhiều ứng dụng robot, cho phép triển khai robot cho các ứng dụng mới. Với sự phát triển của công nghệ khi sử dụng machine vision robot đem đến hiệu suất cao hơn, giảm thiểu giá thành thấp hơn, mang […]

Điểm nổi bật machine vision software Hikrobot

Hikrobot cung cấp các machine vision software – phần mềm thị giác máy với nhiều tính năng mới thông minh, hoạt động nhanh chóng, độ chính xác cao, giải quyết các vấn đề được đặt ra một cách tối ưu. Sử dụng machine vision software có nhiều chức năng trực quan và dễ hiểu, cung […]