Tag Archives: rơ le nhiệt MT-63 (45-65A) LS

Ưu điểm của rơ le nhiệt MT-63 (45-65A) LS

Rơ le nhiệt MT-63 (45-65A) LS có 3 cực, dải điều chỉnh trải rộng từ 45-65A, chức năng bảo vệ quá tải cho động cơ, được sử dụng cho contactor. mt-63 (45-65a) LS  có nhiều ứng dụng quan trọng trong các ngành công nghiệp hiện nay nhờ chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, […]