Tag Archives: ASDA-A3 Delta

Tính năng nổi bật động cơ servo ASDA-A3 Delta

Động cơ servo ASDA-A3 Delta có băng thông 3.1 kHz, đáp ứng cao hơn và giảm thời gian hoạt động và gia tăng năng suất, bộ mã hóa tuyệt đối 24 bit, 16.777.216 xung/lượt đảm bảo định vị chính xác, dải công suất 0.1kW đến 3kW, tích hợp chế độ an toàn STO, hỗ trợ […]