Tag Archives: bộ đặt thời gian H3BG Series

Sử dụng bộ đặt thời gian H3BG Series Omron trong ngành nào?

Bộ đặt thời gian H3BG Series Omron hoạt động ổn định với tính chính xác cao, khởi động sao (lên tới 120 giây), dải thời gian chuyển tiếp sao tam giác chưa tới 1 giây, vòng điều chỉnh thời gian được mua rời thuận tiện cho việc cài đặt và giới hạn dải cài đặt, […]