Tag Archives: bộ đặt thời gian H3BH

9 lý do nên sử dụng bộ đặt thời gian H3BH Series Omron

H3BH Series Omro là bộ đặt thời gian có cấu tạo đơn giản, hiển thị và sử dụng dễ dàng, nguồn cấp 110 VAC (50/60 Hz), 220 VAC (50/60 Hz), tích hợp khả năng TẮT nguồn dài – thời gian trễ; S-series: tối đa 12 giây, M-series: tối đa 12 phút, cài đặt vòng để […]