Sơ đồ đấu dây cảm biến áp suất với biến tần

Cảm biến áp suất được sử dụng để đo áp suất chuyển thành các tín hiệu về biến tần hoặc PLC để xử lý. Làm thế nào để đấu cảm biến áp suất với biến tần? Tìm hiểu sơ đồ đấu dây cảm biến áp suất với biến tần qua các thông tin được cung cấp dưới đây để người dùng có thể đấu một cách nhanh chóng, chính xác, dễ dàng.

Đấu cảm biến áp suất với biến tần loại 4-20ma 2 dây

Nguồn và tín hiệu chung trên 2 dây

Nếu biến tần có ngõ ra sẵn nguồn 24V sẽ dễ đấu. Đấu thành mạch vòng giữa cảm biến áp suất, tín hiệu ngõ vào analog và ngõ ra 24VDC. Cách đấu: nguồn dương (+) của nguồn 24V sẽ đấu với chân dương cảm biến. Chân âm của cảm biến đồng thơi cũng là chân xuất tín hiệu sẽ đấu với chân dương tín hiệu vào trên biến tần. Chân âm tín hiệu đầu vào và chân âm nguồn 24V đấu chung với nhau.

Nếu biến tần không có nguồn 24VDC thì chuẩn bị thêm một bộ nguồn rời rồi đấu nối như bước trên để cảm biến hoạt động.

Tùy thuộc vào cảm biến từng hãng mà chọn chân đấu nối phù hợp.

Cách đấu cảm biến áp lực 3 dây

Đối với loại 3 dây thì phải sử dụng nguồn rời. Bao gồm 2 loại tín hiệu ra 4-20ma 3 dây và 0-10v 3 dây.

 

Đấu nguồn dương 24VDC vào chân cấp nguồn cảm biến. Nguồn âm 24VDC sẽ đấu vào chân âm cảm biến áp lực. Chân xuất tín hiệu cảm biến đấu vào chân dương tín hiệu vào biến tần. Còn lại chúng ta sẽ đấu chung 2 chân GND nguồn 24VDC và GND tín hiệu analog vào trên biến tần.

Đấu cảm biến đo áp suất loại 4 dây

Loại này thông thường cho ra cả 2 loại tín hiệu 4-20ma hoặc 0-10v, dùng nguồn rời

Tiến hành đấu 2 chân nguồn 24VDC và 2 chân nguồn của cảm biến. 2 chân ngõ ra tín hiệu cảm biến sẽ đấu vào 2 chân tín hiệu vào analog của biến tần..

Leave a Reply