Tag Archives: Conotec FOX-4HRA

Những lưu ý an toàn khi lắp đặt và sử dụng bộ điều khiển độ ẩm Conotec FOX-4HRA

Bộ điều khiển độ ẩm Conotec FOX-4HRA trang bị thiết kế an toàn với hình thức đấu nối, lắp đặt cùng khả năng cài đặt, điều chỉnh và vận hành an toàn. Cung cấp phương pháp xác định và cân chỉnh độ ẩm hiện hành một cách hiệu quả trong dải nhiệt kéo dài. Thiết […]