Tag Archives: G3DZ Series

Địa chỉ bán Relay G3DZ Series Omron giá tốt nhất

Relay G3DZ Series Omron có điện trở cách điện tối thiểu 100 MΩ. (ở 500 VDC), được đảm bảo giữa các đầu vào và đầu ra, có hoặc không có mô hình kết hợp điện trở đầu vào có sẵn, dòng rò tối đa 10μA  giữa các thiết bị đầu cuối mở, độ bền điện […]