Tag Archives: G40F3A400 Schneider

Mô tả đặc trưng ở cầu dao tự động G40F3A400 Schneider

Cầu dao tự động dạng khối G40F3A400 Schneider được thiết kế hiện đại với những điểm mới trong hình thức thiết kế cùng khả năng ứng dụng mở rộng được nâng cao. Đáp ứng tốt các tiêu chuẩn ứng dụng trong hệ thống điện dân dụng và các ứng dụng kỹ thuật khác nhau. Mô […]