Tag Archives: H3U Series Inovance

Sử dụng PLC H3U Series Inovance trong các ngành nào?

PLC H3U Series Inovance  có cấu tạo được thiết kế nhỏ gọn, ngôn ngữ lập trình Ladder, danh mục hướng dẫn, SFC, cam điện tử ba trục (chỉ dành cho kiểu máy chuyển động cao cấp), chuyển động tiêu chuẩn hai -đo tròn trục và nội suy điểm-điểm, xung vào tốc độ cao lên tới […]