Tag Archives: HMI GT10 Series

Sử dụng màn hình HMI GT10 Series Mitsubishi trong ngành nào?

GT10 Series Mitsubishi là dòng màn hình HMI được thích ứng với các loại MELSEC PLC và PLC khác nhau, cổng giao tiếp RS422, RS232, RS485, USB, được sử dụng cho tất cả các loại MELSEC PLC và các loại PLC khác. màn hình hmi gt10 series được kết hợp tốt nhất với hiệu suất, […]