Tag Archives: hmi inovance

Công dụng của màn hình HMI Inovance

Màn hình hmi inovance có màu sắc đẹp, hiển thị nhanh chóng và chính xác, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, các ngôn ngữ được hỗ trợ trên HMI bao gồm tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Nga, Thái v.v.. , bộ nhớ người dùng: 128 MB Flash & 128 MB DDR3 […]

Ứng dụng thực tế màn hình HMI Inovance

Màn hình hmi inovance có bộ nhớ người dùng: 128 MB Flash & 128 MB DDR3 SDRAM, hỗ trợ Ethernet (MODBUS-TCP), RS485 / RS422 / RS232 (MODBUS-RTU),  bộ nhớ người dùng 128 MB Flash & 128 MB DDR3 SDRAM, bảo mật 12 mật khẩu, 12 người dùng, 6 cấp quyền, khả năng lưu trữ nhanh […]