Tag Archives: HY 2000 Series Hanyoung

Tổng quan về bộ điều khiển nhiệt độ HY 2000 Hanyoung

Bộ điều khiển nhiệt độ HY 2000 Hanyoung là bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số có độ chính xác cao, hoạt động điều khiển ngược (đốt nóng) hoặc điều khiển trực tiếp (điều khiển lạnh) với nguồn cấp 110/220V AC,60Hz, công xuất tiêu thụ 3VA, nhiệt độ môi trường 0-50°C, độ ẩm môi […]