Tag Archives: LM-550A Max

Đặc trưng máy in đầu cốt LM-550A Max

 LM-550A Max là máy in đầu cốt có khả năng in chữ tốc độ cao, có khả năng kết nối trực tiếp với máy tính cá nhân, in các chuỗi số một cách dễ dàng và nhanh chóng, có bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài, tiêu thụ ít công suất. Thiết bị máy in […]